การทำภาพโดย Photo Scape

การทำรูปภาพ จาก 1 ชิ้น ให้เป็นหลายชิ้น
การรวมภาพสินค้าให้อยู่ในภาพเดียว