การหาสินค้าจากเว็บไทยมาลงขายโดย…ไม่สต๊อก

การหาสินค้าแล้วนำรูปจากเว็บไทยเช่น Shopee Lasada มาลงขาย หลังจากขายได้จึงสั่งสินค้าแล้วส่งให้กับลูกค้า โดย…ไม่สต๊อกสินค้า