ติดต่อเรา

ติดต่อเข้าร่วมสัมมนา eazyebay หรือ สอบถามเส้นทางโทร.

  • 095-293-6141
  • 095-159-9416

อีเมลล์ : eazyebay.cnx@gmail.com

สถานที่ เลขที่ 85 ภูสรวงเพลส ชั้น 1 ห้อง 114
ถ. คันคลองชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
(ใกล้ประเสริฐแลนด์)